Thông báo điều chỉnh biểu phí vận chuyển

2019-02-22

Thông báo điều chỉnh biểu phí vận chuyển 

Từ ngày 23/02/2019, biểu phí vận chuyển Quảng Châu- Hà Nội của Hỗ trợ mua hàng được điều chỉnh như sau: 

0Kg - 9.99Kg 28000₫ 

10Kg - 29.99Kg 26000₫ 

30Kg – 59.99Kg 25000₫ 

60Kg – 99.99Kg 24000₫ 

100Kg - ∞Kg 23000₫ 

Hỗ trợ mua hàng thông báo để quý khách hàng chủ động trong việc lên kế hoạch đặt hàng!


Next
Prev

Related Nội dung thông báo