Thông báo điều chỉnh biểu phí vận chuyển

2019-03-16

Thông báo điều chỉnh biểu phí vận chuyển 

Từ 15 giờ 00 ngày 16/03/2019, biểu phí vận chuyển của Hỗ trợ mua hàng được điều chỉnh như sau: 

 

Đến kho Hà Nội

0Kg - 9.99Kg 31000₫ 

10Kg - 29.99Kg 29000₫ 

30Kg - 59.99Kg 28000₫ 

60Kg - 99.99Kg 27000₫ 

100Kg - ∞Kg 26000₫ 

Hàng nhẹ tính theo thể tích  một mét khối = 3.000.000 VND

 

Đến kho Sài Gòn0 kg-9.99 kg: 41.500VND/ kg

10kg-29.99 kg: 39.500 VND/ kg

30 kg-59.99 kg: 38.500VND/kg

60 kg -99.99 kg: 37.500VND/kg

100 kg-∞: 36.500VND/ kg

 

Hàng nhẹ tính theo thể tích  một mét khối = 3.700.000 VND

Theo đó các đơn hàng đã được kho Trung Quốc gửi đi từ sau ngày 16/03/2019 sẽ được áp dụng biểu phí vận chuyển mới. Các đơn hàng kho Trung Quốc chưa phát hàng, khách hàng nếu không muốn áp dụng biểu phí mới có thể báo hỗ trợ trả lại hàng bên bán.

Hỗ trợ mua hàng thông báo để quý khách hàng chủ động trong việc lên kế hoạch đặt hàng!

 

 


Next
Prev

Related Nội dung thông báo