THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ VẬN CHUYỂN

2017-08-31

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng,từ ngày 26/08/2017 hệ thống hotromuahang.com cho phép khách hàng lựa chọn phương thức vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam bao gồm: chuyển nhanh (1-2 ngày) chuyển chậm (3-5 ngày). Đơn giá cụ thể được điều chỉnh lại như sau :

+Đơn giá chuyển chậm (3-5ngày)

(Khách hàng không cn hàng gp, có khi lượng hàng ln và hàng d v, d hng nên chn hình thức này)

0 kg-9.99 kg: 25.000 VND/ kg

10kg-29.99 kg: 23.000 VND/ kg

30 kg-59.99 kg: 21.000 VND/kg

60 kg -99.99 kg: 19.000 VND/kg

100 kg-∞: 17.000 VND/ kg

Hàng nhẹ sẽ được quy đổi ra số kg theo công thức: số kg = ( dài *rộng* cao)/ 6000

+Đơn giá chuyển nhanh (1-2 ngày)

0 kg-9.99 kg: 28.000 VND/ kg

10kg-29.99 kg: 26.000 VND/ kg

30 kg-59.99 kg: 24.000 VND/kg

60 kg -99.99 kg: 22.000 VND/kg

100 kg-∞: 20.000 VND/ kg

Hàng nhẹ s được quy đổi ra s kg theo công thc: số kg = ( dài *rộng* cao)/ 6000

l  Ghi chú: Hàng nh là hàng có kích thước kin hàng ( dài *rộng* cao)/ 6000 > s kg thc tế


Next
Prev

Related Nội dung thông báo