THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ VẬN CHUYỂN

2020-07-22

Từ ngày 23/07/2020, biểu phí vận chuyển của Hỗ trợ mua hàng được điều chỉnh như sau: 

 

Đến kho Hà Nội

0Kg - 9.99Kg 32.500₫ 

10Kg - 29.99Kg 30.500₫ 

30Kg - 59.99Kg 29.500₫ 

60Kg - 99.99Kg 28.500₫ 

100Kg - ∞Kg 27.500₫ 

Đến kho Sài Gòn

0 kg-9.99 kg: 42.500VND/ kg

10kg-29.99 kg: 40.500 VND/ kg

30 kg-59.99 kg: 39.500VND/kg

60 kg -99.99 kg: 38.500VND/kg

100 kg-∞: 37.500VND/ kg

 

Hàng nhẹ được quy đổi theo công thức : dài x rộng x cao/ 6000 = trọng lượng tính phí vận chuyển

 

Theo đó các đơn hàng đã được kho Trung Quốc gửi đi từ ngày 23/07/2020 sẽ được áp dụng biểu phí vận chuyển mới.

Hỗ trợ mua hàng thông báo để quý khách hàng chủ động trong việc lên kế hoạch đặt hàng!


Next
Prev

Related Nội dung thông báo