THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

2020-06-05

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Hiện tại do tình hình thông quan hàng hóa gặp nhiều khó khăn, tốc độ thông quan không được ổn định nên Hỗ trợ mua hàng tạm dừng áp dụng chính sách, cam kết trong mục 8 của tiêu chuẩn dịch vụ, nội dung dừng áp dụng cụ thể là :

8. THỜI GIAN VẬN CHUYỂN KHO TRUNG QUỐC- KHO VIỆT NAM

Thời gian phát hàng từ kho Quảng Châu về kho Hà Nội cam kết là 3-5 ngày, về kho Sài Gòn 6-8 ngày

+ Trường hợp muộn hơn so với thời gian cam kết  1-3 ngày sẽ giảm 5% phí vận chuyển

+Trường hợp muộn hơn so với thời gian cam kết  4-7 ngày sẽ giảm 10% phí vận chuyển

+Trường hợp muộn hơn so với thời gian cam kết  7-10 ngày sẽ giảm 15% phí vận chuyển

+Trường hợp muộn hơn so với thời gian cam kết  10-15 ngày sẽ giảm 20% phí vận chuyển

+Trường hợp muộn hơn so với thời gian cam kết 16 ngày (không kể ngày nghỉ, không áp dụng đối với trường hợp thay đổi chính sách, kế hoạch xuất nhập khẩu của cơ quan nhà nước), sẽ mặc định quy vào trường hợp mất hàng và hoàn toàn bộ tiền hàng cho khách. Sau đó nếu hàng về, khách hàng vẫn đồng ý nhận hàng sẽ chỉ phải thanh toán 50% tiền hàng + phí vận chuyển.

Thời gian dừng áp dụng bắt đầu từ các lô hàng kho Trung Quốc phát hàng đi từ ngày 05/06/2020 .

Thời gian này, chúng tôi sẽ nỗ lực để vận chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể.

Rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của quý khách hàng!


Next
Prev

Related Nội dung thông báo