Thông báo nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5/2019

2019-04-26

Dịp lễ 30/4 và 1/5/2019 của Hỗ trợ mua hàng như sau:

+ Phía Việt Nam (bộ phận chăm sóc khách hàng và kho Việt Nam) nghỉ 02 ngày: 30/4 và 1/5/2019

+ Phía Trung Quốc (Bộ phận đặt hàng và kho Trung Quốc) nghỉ  01 ngày: 1/5/2019

+ Lưu ý: ngày 30/4/2019 Hỗ trợ mua hàng vẫn xác nhận thanh toán và mua hàng bình thường. 

Hỗ trợ mua hàng kính chúc quý khách hàng một kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui!


Next
Prev

Related Nội dung thông báo