THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH TRUNG QUỐC

2016-09-30

Nhân dịp quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công ty bên Trung Quốc và công ty Việt Nam  nghỉ lễ 01 ngày (1/10/2016).

Nếu có gì bất tiện quý khách hàng vui lòng lượng thứ.

Xin cảm ơn!


Next
Prev

Related Nội dung thông báo