hỗ trợ mua hàng

Hướng dẫn sử dụng hỗ trợ mua hàng

Để giúp khách hàng mua hàng tại các trang thương mại điện tử Trung Quốc taobao, tmall ,1688 một cách dễ dàng, chúng tôi đã khai thác đưa ra phần mềm mua sắm “hỗ trợ mua hàng” trên google chrome. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm.


1, Có thể nhấp chuột tải xuống tại đây


Cũng có thể dùng ứng dụng chorme để tìm kiếm hỗ trợ mua hàng.

Địa chỉ cửa hàng ứng dụng chrome:https://chrome.google.com/webstore/category/apps


Vào ứng dụng và gõ tìm hỗ trợ mua hàng.


 

 

Sau đó gắn lên trình duyệt chrome, trình duyệt sẽ tự động tải xuống và đưa ra câu hỏi có muốn thêm vào trình duyệt chrome không, hãy nhấp “Thêm vào”

 

 

2, Sau khi cài đặt ứng dụng xong, bạn có thể bắt đầu thêm sản phẩm mình thích một cách nhanh chóng từ trang mua sắm taobao, tmall đến giỏ hàng của hotromuahang.3, Khi bạn mở trang mua sắm taobao, trên trang sẽ xuất hiện “hỗ trợ mua hàng”, bạn có thể chọn thuộc tính  (đặc điểm, tính chất…) sản phẩm cần mua sau đó chọn “hỗ trợ mua hàng”.


 

 

4, Nếu vẫn chưa chọn thuộc tính của sản phẩm mà trực tiếp chọn “hỗ trợ mua hàng”, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn “Vui lòng chọn thuộc tính của sản phẩm”.

 

5, Nếu như bạn vẫn chưa đăng nhập vào hotromuahang.com, “hỗ trợ mua hàng” sẽ nhắc nhở bạn đăng nhập, nhấp chọn “Đăng nhập hội viên”, hệ thống sẽ chuyển đến hotromuahang.com để tiến hành đăng nhập.


 

 

6, Khi bạn đăng nhập xong, có thể nhấp tắt bỏ “hỗ trợ mua hàng”.


 

Sau đó bắt đầu chọn thuộc tính của sản phẩm bạn muốn mua lại từ đầu, sẽ có một hộp thoại hiện ra.


CN, VI, EN là ngôn ngữ mà bạn chọn, cuối cùng nhấp chọn “ Gửi hàng”, như vậy sản phẩm bạn chọn đã được thêm vào giỏ hàng của hotromuahang.


7, Sau khi được thêm vào giỏ hàng, bạn có thể chọn tiếp tục mua hàng, hoặc kiểm tra giỏ hàng.

“Kiểm tra giỏ hàng” kiểm tra giỏ hàng

Tắt tiện ích “ Continue Shopping” đi, bạn có thể tiếp tục chọn sản phẩm mình mong muốn thêm vào giỏ hàng.


 

8, Sau khi bạn chọn mua xong tất cả sản phẩm mình mong muốn liền có thể chọn “Kiểm tra giỏ hàng”, sau đó sẽ tiến hành đặt hàng những sản phẩm đó tại hotromuahang.com.


11.jpg