Chi phí

1,Hỗ trợ khách hàng mua hàng tại các website mua sắm như: taobao, 1688, tmall, chúng tôi sẽ không thu phí làm thủ tục của khách hàng.

Hàng chuyển từ bên bán đến kho hàng của chúng tôi tại Trung Quốc, chi phí sẽ được tính theo giá thực tế bên bán cung cấp.

Hàng sau khi mua xong cần 3-7 ngày để chuyển từ bên bán về kho hàng công ty chúng tôi bên Trung Quốc.


2, Cu thể cách tính chi phí (tính phí ít nhất từ 1kg trở lên)

+ Đơn giá vận chuyển từ kho Trung Quốc -> kho Việt Nam (vận tải đường bộ )

 

Đến kho Hà Nội

0Kg - 9.99Kg 32.500₫ 

10Kg - 29.99Kg 30.500₫ 

30Kg - 59.99Kg 29.500₫ 

60Kg - 99.99Kg 28.500₫ 

100Kg - ∞Kg 27.500₫ 

Hàng nhẹ tính theo thể tích  một mét khối = 3.000.000 VND


Đến kho Sài Gòn

0 kg-9.99 kg: 42.500VND/ kg

10kg-29.99 kg: 40.500 VND/ kg

30 kg-59.99 kg: 39.500VND/kg

60 kg -99.99 kg: 38.500VND/kg

100 kg-∞: 37.500VND/ kg

Hàng nhẹ tính theo thể tích  một mét khối = 3.700.000 VND

 

* Ghi chú: Hàng nhẹ là hàng có kích thước kiện hàng (dài *rộng* cao)/ 6000 > số kg thực tế 

* Chi phí trên chưa bao gồm phí nâng hạ đối với các kiện hàng quá khổ, quá tải cần dùng đến máy móc hỗ trợ.


3, Sau khi hàng được chuyển từ Trung Quốc về Hà Nội, Việt Nam, khách hàng có thể đến tận kho lấy hàng, hoặc cũng có thể dùng chuyển phát thường, chuyển phát nhanh tại Việt Nam.v.v. ( trước mắt tại Việt Nam chúng tôi chỉ có kho hàng tại Hà Nội)